CV – Teori

  • Autorisert rettshjelper innen Sjø- og Transport (forsikrings) retten og tilstøtende rettsområder, Ref  Tilsynsrådet for Advokatvirksomhets register
  • Sjøkaptein / Master Mariner (D1)
  • Cand Mag fra Universitetet i Bergen, (Sosiologi, Sosialpsykologi, Jus inkl. spesialfag i Sjørett, Forsikringsrett og Bygge-/Entrepriserett,
  • Sjøforsikringskandidat fra Det Norske Shippingakademi (sammenlignbart med Dispasjøreksamen)
  • Høyere Skipsføreravdeling (Handels- og Sjørettslinjen)
  • Skipsførereksamen
  • 4 år ved Sjøkrigsskolens operative linje, samfunnsfaglig studieretning
  • Private Pilot License