Fender Claims Services AS

Klikk her for hjemmesiden til Fender Claims Services

Fender Claims Services er et selskap som utøver skadebehanding (havaribehandling), innen alle marine forsikringsbransjer (Sjø- og Transportforsikring). Primært for morselskapet Fender Marine, men også for andre forsikringsselskap/meglere mv. som er aktive innen Sjø- og Transportforsikring.

 

 

“Incoterms” er et registrert varemerke tilhørende International Chamber of Commerce