Incoterms® 2020 lanseres 12.september

Europa lanseringen av Incoterms® 2020 finner sted i Stockholm 12. September 2019, men regelverket trer først i kraft 1.1.2020. Utover høsten 2019 arrangerer ICC Norge med undertegnede som “speaker”, introduksjonskurs i de fleste norske byer. I tillegg arrangeres det work-shops i utvalgte byer. Se kurssiden til ICC Norge: ICC Norge for nærmere info om kursene og work-shopene.
Det vil også være anledning for bedriftsinterne (spesialtilpassede) kurs, og kontakt undertegnede: cjlien@cjlien.no eller ICC Norge for nærmere info/avtaler.

Om denne hjemmesiden min:
I toppmenyen finner du litt facts, og til venstre  kan du se hva jeg kan tilby av forsikringsløsninger, samt kurs og undervisning innen Sjø- og Transportforsikring  Sjø- og Transportrett (og tilhørende rettsområder), og ikke minst leveringsbetingelser, og da spesielt Incoterms®. Jeg har siden 1992 vært norsk representant i ICC’s Commission on Commercial Law and Practices som bl.a. er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av Incoterms®, og har vært delaktig i revisjonene av både Incoterms 2000, Incoterms 2010 og sist nå Incoterms 2020..

Klikk her for artikkel om bl.a. revisjon av Incoterms®
Ta gjerne kontakt på mail til: cjlien@cjlien.no  eller tlf: 90 61 61 89

Endelig foreligger norsk kommentarutgave til Incoterms®2010.
Klikk her for bestillingsskjema 

Klikk her for nærmere informasjon om boken, med bl.a komplett innholdsfortegnelse.

Forside bok august

Incoterms2020

Incoterms 2020

Incoterms®2020

Incoterms® 2020