CV – Praksis

 • 4 år ved Sjøkrigsskolens operative linje
 • 6 år som styrmann/overstyrmann (utenriks og innenriks)
 • 30 år som Private Pilot (privatflyger)
 • 17 år i Vesta Sjø- og Transportdivisjon
  • 2 år med cargo loss prevention og havariarbeid Transportforsikring
  • 7 år som markedssjef Transportforsikring
  • 2 år som havarisjef Transport,- Kystkasko- og Fiskeoppdrettsforsikring
  • 2 år som senior havariinspektør Transportforsikring
  • 4 år som sjefskonsulent (fagsjef) Transportforsikring
 • 18 år som partner i Fender Marine og daglig leder og havarisjef i Fender Claims Services
 • 37 år som høgskolelærer HIB, nå HVL, samt Høgskolen i Molde.
 • 12 år som adjunkt m.o. i videregående skole
 • Medforfatter av lærebøker innen Transportforsikring og Godstransport i regi av Forsikringsakademier (i dag Handelshøyskolen BI).
 • Initiativtaker, oversetter og forlegger av de norske utgavene av Incoterms 1990, Incoterms 2000 og Incoterms®2010
 • Initiativtaker, forfatter og utgiver av Norsk Kommentar til Incoterms®2010
 • Fra 1992 medlem av ICC’s Commission on Commercial Law and Practices som b.a. er ansvarlig for Incoterms®
 • 35 år som kurs-/foredragsholder og foreleser (over 1500 kurs) i fagene:
  • Sjørett
  • Kjøpsrett
  • Kaskoforsikring
  • Sjøforsikringsrett
  • Avtale-kontraktsrett
  • Transportforsikringsrett
  • Transportrett, inkl NSAB
  • Felleshavarioppgjør (dispasje)
  • Leveringsbetingelser (Incoterms®)

for bl.a: Innovasjon Norge (Norges Eksportskole), NIMA, Importskolen, Logistikkforeningen, ICC-Norge, TrygVesta, Handelshøyskolen BI, Høgskolen i Bergen HIB, Universitetet i Bergen, Forsikringsakademiet, Handelsinstituttet mv, foruten en lang lang rekke bedriftsinterne og åpne kurs i Norge samt i utlandet i regi av Utenriks- og Handelsdepartementet i Estland, Latvia, Litauen, Russland, Bosnia, Kroatsia, Ukraina og Romania.