Høgskolen på Vestlandet

Jeg har vært fast timelærer siden 1988 på Ingeniørhøyskolen i Bergen, som skiftet navn til Høgskolen i Bergen (HIB), som igjen har skiftet navn til dagens HVL – Høgskolen på Vestlandet.
Faget mitt er et 7.5 vekttall fag som i alle år har bestått av samme emner:
Transportforsikring, Transportrett og Leveringsbetingelser (Incoterms)

Klikk her for emnebeskrivelsen