– Om Incoterms®

Utenfor ICC’s hovedkontor i Paris.

”De nye Incoterms® 2020 foreligger nå og trådte formelt i kraft 1.1.2020. Jeg kurser bedrifter i Incoterms, – både åpne og bedriftsinterne kurs.
Bare ta kontakt ved ønske om, eller behov for kurs:   cjlien@cjlien.no evt tlf 9061 6189.

Jeg er pt norges eneste (av ICC) godkjente trainers i Incoterms, klikk her

Jeg vil også anbefale mobil appen Incoterms 2020 som finnes i App store, se utdrag av appen under:
        

Det er mye interessant med Incoterms og i denne siste revisjonen (hvor jeg var delaktig  som norsk representant i ICC’s Commission on Commercial Law and Practices), og her er undertegnede og de fleste av revisjonsguppen ifm arbeidsmøtet vårt i Bejing.

 

Deler av  Incoterms® 2020  drafting group i Bejing.
Fra venstre Christian J. Lien – Norge, Ercüment Erdem – Tyrkia, David Lowe – UK og Christoff M. Radtke – Frankrike

 

 

 

 

 

Endringene fra 2010 til 2020 kan kort oppsummeres om følger:

Overordnede mål med nye INCOTERMS® 2020:
1. Gjøre regelverket lettere tilgjengelig for brukerne, – more accessible
2. Modernisere og lage digitalversjon. Incoterms 2020 app finnes nå på Appstore

Hovedendringene i nye INCOTERMS® 2020
-Endre rekkefølgene på reglene
-Introdusere Explanatory notes til hver regel
-Mere innholdsrik forord (Introduction)

Detaljendringene i nye INCOTERMS® 2020
-FCA for on-board B/L (A6/B6)
-Klarere kostnadsfordeling mellom selger og kjøper
-All risk Cover for CIP forsendelser
-Fange opp bruk av egentransporter, (B4 i FCA og A4 i D-gruppen)
-DAT endres til DPU

Klikk her for artikkel om revisjonsarbeidet ifm de nye INCOTERMS® 2020

ICC (International Chamber of Commerce), og Incoterms®

ICC`s Incoterms® har i mange år vært et helt sentralt element i ICC`s arbeid som global organisasjon for den internasjonale handelen. Dette skyldes ikke bare den faktiske utbredelse av Incoterms i internasjonale handelsforhold, men også ICC`s status som offisielt rådgivende organ for FN som derigjennom bygger opp under ICC`s aktive støtte til den stadige ajourføring og oppdatering av Incoterms og den korrekte bruk av reglene.

For næringslivet er fortolkningen av handelsregler av stor betydning som ledd i (norske), bedrifters internasjonale handelssamkvem. Undertegnede har tatt initiativ til, oversatt og vært for­legger for både Incoterms 1990, Incoterms 2000 og Incoterms® 2010, – til norsk. Jeg har også oversatt de nye Incoterms® 2020 til norsk, og som ICC Norge har planlagt å utgi i løpet av 2020.
For kurs, svartjeneste og annet vedrørende Incoterms®, klikk på Incoterms® i venstremenyen eller klikk her

Incoterms er et fint eksempel på ICC`s formål, nemlig å være et talerør for verdenshandelen med den holdning at utviklingen i den globale økonomi er drivkraften bak økonomisk vekst, skaping av arbeidsplasser og økt velstand. Innen internasjonal handel anvendes Incoterms® i stadig større utstrekning. Incoterms® 2020 er anerkjente standarddefinisjoner som i siste versjon omfatter 11 forskjellige regler.

Incoterms® reglene har ikke, i motsetning til en lov, som formål å formulere regler for hvorledes verdenshandelen skal praktiseres, men er en konstatering og presisering av hvorledes verdenshandelen oppfatter og fortolker forskjellige handelsklausuler.

Incoterms® 2020 inneholder 11 regler, og siden 2010 har DAT endret navn til DPU pga misforståelser med den gamle DAT regelen. Reglene presenteres fortsatt ved at første del inneholder de 7 reglene som kan anvendes ved enhver transportform, mens annen del inneholder de 4 reglene som kun kan og skal benyttes ved sjøtransport. Håpet er at det fremover vil bli færre tilfeller hvor disse reglene feilaktig benyttes utenfor deres tiltenkte bruksområde.

Som i Incoterms® 2010 henviser nå 2020 versjonen også til de oppdaterte forsikringsbetingelsene Institute Cargo Clauses by The Institute of London Underwriters. Merk at i 2020 krever CIP forsikring på “maksimum”, dvs A-vilkår. Videre omfatter reglene sikkerhets-godkjennelser og tillegger elektroniske kommunikasjonsmetoder samme betydning som dokument-kommunikasjon så lenge partene er enige om dette, eller det følger av sedvane. De bestemmer også at levering og dermed risikoovergang i FOB, CFR og CIF reglene ikke skjer i det øyeblikk varen passerer skipets rekke, men først når varen er kommet om bord i skipet.

Videre inneholder Incoterms® 2020 et mefre omfattende og pedagogisk forord og en forbedret veiledning (explanatory notes), som innledning til hver enkelt av de 11 reglene. Hver regels veiledning forklarer når kan regelen benyttes, når skjer levering, når går risikoen over på kjøper og hvordan skal kostnadene fordeles mellom selger og kjøper.

“Incoterms” er et registrert varemerke og utgitt av det International Chamber of Commerce (ICC)

Incoterms® 2020 Trådte i kraft 1.1.2020