Claims Services AS

Claims Services AS er det selskapet som Christian J. Lien utøver sin Undervisnings og konsulentvirksomhet gjennom.
Primært innen Incoterms®, Transportrett, Sjørett, og Sjø- og Transportforsikringsrett samt beslektede fagfelt innen hvilke områder Christian J. Lien også er autorisert rettshjelper.

 

“Incoterms” er et registrert varemerke tilhørende International Chamber of Commerce