Ped-praksis

Pedagogisk praksis, eller på godt norsk: Min erfaring som lærer !

Jeg begynner etterhvert å få dreisen på det å stå foran mennesker å formidle et budskap. Mest fordi jeg synes det er moro, men sikkert også fordi jeg tar pedagogikken og ikke minst didaktikken på alvor.

Jeg har ved opptelling kommet til over 1500 forelesninger av halv- til heldags varighet for bedrifter/ voksne i både åpne og bedriftsinterne kurs, (hvorav over 1000 kurs bare ifm Incoterms®), og anslagsvis 3000 timer med klasseromsundervisning i forskjellige undervisningsinstitusjoner.

Klikk på CV-Praksis for detaljert oversikt.