– Kursinnhold

Mine “standard” kurs i regelverket om leveringsbetingelser utgitt av det Internasjonale Handelskammer (ICC): Incoterms® består av 3 deler:

1. Hva er Incoterms®, hvorfor revideres de, hvordan foregår revisjonsarbeidet (hvor jeg var Norges representant ifm de nye Incoterms® 2010), og når gjelder Incoterms® ?

2. Incoterms® plassering i, og forhold til avtale-, kontrakts-, transport- og forsikringsretten.
Incoterms® er et kjøpsrettslig ‘instrument’ og det avtale- og kontraktsmessige ifm kjøpsretten (kjøp og salg av varer), er det primære som alltid blir grundig gjennomgått.

Forholdet til transport- og forsikringsretten er sekundært i forhold Incoterms®, men dette blir også gjennomgått.

3. En fullstendig gjennomgang av samtlige 11 Incoterms® 2010 regler, og fordeler/ulemper og anbefalinger for hhv selger og kjøper gjennomgås.

Imidlertid kan jeg skreddersy kursene iht oppdragsgivers ønsker:
– Er det selgers forhold og anbefalinger til selger ifm med en salgssituasjon som ønskes gjennomgått ?
– Er det kjøpers forhold og anbefalinger til kjøper som ønskes gjennomgått ?
– Ønsker en speditør/transportør å kurse/informere sine kunder (befrakterne), om Incoterms® sin betydning i en kjøpsrettslig handelstransaksjon inkludert transport- og forsikringsrettslige forhold ?

“Incoterms” er et registrert varemerke og utgitt av det International Chamber of Commerce (ICC)